Siirry sisältöön

Ylläpidä työpaikan turvallisuutta Cederrothin ensiaputuotteilla

FA-51011026-Kopieringsrum-2022

Cederroth tarjoaa korkealaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ensiaputarvikkeita kaikille toimialoille

Työpaikallenne sopivin valikoima riippuu toimialasta, työpaikan tyypistä ja koosta, sekä työhön liittyvistä riskeistä. Koska ensiaputuotteiden tarvetta ja sijoittelua kullakin työpaikalla voi olla vaikea tarkalleen etukäteen arvioida, olemme laatineet toimialakohtaisia suosituksia, joissa huomioidaan toimialakohtaiset riskit.

Ensiaputarvikkeiden määrän on oltava riittävä huomioiden työpaikan riskit ja olosuhteet. Sen vuoksi teidän on mietittävä, mitä asiaan vaikuttavia, oleellisia tekijöitä työpaikallanne on, ja sen perusteella päätettävä, millainen ensiapuvarustus teidän tulisi hankkia. Näitä tekijöitä ovat mm. seuraavat:

  • erilaiset työtehtävät
  • jokaisen työpisteen riskit ja olosuhteet
  • työntekijöiden määrä ja miten he työskentelevät (paikan päällä, muualla, yksin, tiimeissä)
  • työpaikan koko ja sijainti (alue, rakennusten ja kerrosten lukumäärä, sisä-/ulkotyö) Ensihoidon vasteaika
  • tapaturmamäärät

Suosittelemme seuraavia toimia:

  1. Nimeä vastuuhenkilö, joka huolehtii ensiaputarvikkeiden ylläpidosta ja täydentämisestä
  2. Varmista, että henkilöstö on saanut ensiapukoulutuksen

Tarkista ensiapukaapin sisältö

Täydennä ensiapuasemat, -kaapit ja -laukut täydennyspakkauksilla. Täältä löytyy tuotteita verenvuodon tyrehdyttämiseen, palovammoihin, silmävaurioihin, nyrjähdyksiin, sokkiin, hengitysvaikeuksiin sekä hygieniatarvikkeita ja muita apuvälineitä.

 

Tarkista oikea opastus ensiapupisteille

Varmista, että ensiaputarvikkeet näkyvät hyvin ja ovat helposti löydettävissä, ja että ne on merkitty opastekilvin.

Cederothin opastekilvet ovat kovamuovista valmistettuja jälkivalaisevia kilpiä. Opastekilpi latautuu päivänvalossa tai keinovalossa ja hehkuu pimeässä. Käytetään joko yksipuoleisena tai seinäpidikkeen avulla kaksipuoleisena.

 

Ensiapuasemat - maailma pienin päivystysvastaanotto

Varmista, että ensiaputarvikkeet ovat lähellä työpisteitä, joissa tapaturmien riski on ilmeinen.

Cederroth kehittää ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa ensiapua ilman aikaisempaa erityisosaamista. Innovatiiviset ensiapuasemamme tuovat jokaiselle työpaikalle pienen päivystysvastaanoton, jossa on tarvittavat tuotteet onnettomuuksien varalta.