Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

RCK Finland Oy (jäljempänä “RCK”)
Y-tunnus: 2536881-3
Kisällintie 11a
01730 Vantaa
Puh. 020 7750 444

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@rckfinland.fi
Puh. 020 7750 444
Kisällintie 11a
01730 Vantaa

 

Rekisterin nimi

RCK Finland Oy:n toimistotarvikkeiden verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu RCK:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojen käyttötarkoituksena on RCK:n ylläpitämän verkkokauppa paperipalvelu.fi asiakassuhteen hoito, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.

Tietoja voidaan myös käyttää RCK:n suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), profilointiin, etämyyntiin sekä palaute- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös RCK:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppaan rekiseröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai RCK:n edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan tilauksista ja toimituksista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas

1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2) tilaa tuotteita

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. RCK voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen RCK:n markkinointirekisteriin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

 Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kun on tarpeen käyttötarkoituksen vuoksi tai lain, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälain, edellyttämän säilytysajan.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja/tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti asiakaspalveluun (yhteystiedot kohdassa 2).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan ja muuta markkinointia sekä tilastointia varten.  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.