Ympäristö huomioiden

 

Me RCK Finland Oy:ssa uskomme, että yritystoiminnan ei välttämättä tarvitse olla ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Kaikesta kulutuksesta aiheutuu ympäristövaikutuksia, mutta oikeilla valinnoilla voi vaikuttaa. Ympäristöpolitiikkamme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, vaan ympäristöjärjestelmämme mukaisesti tarkkailun kohteena ovat myös valmistajien ja tavarantoimittajien omat prosessit ja tavat toimia. 

Tarkastelemme sekä omaa että tavarantoimittajiemme toimintaa kokonaisuutena johon kuuluvat raaka-aineet, tuotantoprosessit, pakkaukset, kuljetukset ja tuotteen loppukäyttö aina sen hävittämiseen saakka. Ekologisuuden lisäksi olemme koulutarviketoimittajana kiinnittäneet erityistä huomiota myös tuotteiden käyttöturvallisuuteen. 

Olemme merkinneet vähemmän ympäristöä rasittavat tuotteet verkkokaupassamme Viherapila-tunnuksella. 

 Viherapila

Back to top