Vastuullisuus on välittämistä

Mistä sinä välität niin paljon, että olet valmis myös toimimaan asian hyväksi? Mikä on niin tärkeää, että haluat käyttää aikaasi, energiaasi ja resurssejasi asian edistämiseksi?

Yritysvastuun monet teemat ovat tänä päivänä tärkeässä roolissa useimpien yritysten arjen valinnoissa ja toiminnoissa. Hyvä yrityskansalainen ottaa valinnoissaan huomioon mm. ympäristön, monimuotoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, pyrkii maksimoimaan positiiviset ja minimoimaan negatiiviset vaikutukset sekä kaikkien sidosryhmien kuin ympäristönkin kannalta. Hyvä yrityskansalainen toimii lain ja säädösten mukaan, eikä mene sieltä missä aita on matalin.

Meillä RCK Finlandissa yritysvastuu tarkoittaa edelläkuvatun lisäksi myös läsnäolevaa ja välittävää yrityskulttuuria. Toimimme perheyrityksen arvojen mukaisesti; myötätuntoisesti ja suurella sydämellä.

Vastuullisuusohjelmassamme on 3 teemaa, jotka ohjaavan kaikkea toimintaamme ja näkyvät arjen teoissa ja toiminnoissa.

Sujuva työelämä rokkaa

Haluamme tuotevalinnoilla, palvelukonsepteilla, asiakaspalvelulla sekä yrityskulttuurillamme tuoda sujuvuutta arkeen. Onnellinen työelämä on sujuvaa, se rokkaa!

Viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt myös turvallisuuteen. Tästä osoituksena kuulumme nyt niiden 72 suomalaisen yrityksen sarjaan, joilla on viranomaisen myöntämä turvallisuusselvitystodistus.

RCK Finland, Ympäristö ja vastuulliset valinnat

Edistämme omalta osaltamme kehitystä kohti vähähiilistä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Pienennämme ympäristövaikutuksia yhteistyössä koko toimitusketjun sekä asiakkaidemme kanssa. Jätteiden hyötykäyttö, kierrätys, logistiikan päästöt ja reittioptimoinnit ovat esimerkkejä arjen teoistamme ja valinnoistamme.

Tiivis ja pitkäaikainen yhteistyömme Faber-Castell -brändin kautta kuvastaa myös hyvin arvomaailmaamme. Faber-Castellin laadukas ja ympäristöä kunnioittava tuotteiden tuotantotapa sekä konkreettiset toimet ympäristön eteen; Brasilian metsän istutus sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluohjelmat; ovat hyviä esimerkkejä arjen vastuullisuudesta.

RCK Finland, Myötätunto ja välittäminen

Suomalaisena perheyrityksenä ihmisen koko elinkaari on meille sydämen asia. Tuemme säännöllisesti mm. lasten harrastustoimintaa, nuorten työelämään tutustumisesta tarjoamalla sekä työharjoittelu- että oppisopimuspaikkoja. Uutena tukikohteenamme on alkamassa ikäihmisten kaveritoiminta.

Kun välittämiseen lisätään toiminta, voimme puhua myötätunnosta.

Yksilötasolla myötätunnon vahvistuminen luo henkilökohtaista hyvinvointia ja lisää merkityksellisyyttä. Useat tutkimukset puhuvat sen puolesta että oma hyvinvointi ja tekemisen merkityksellisyys parantaa työhyvinvointia. Työhyvinvointi puolestaan on suorassa suhteessa tuloksellisuuteen.

Dalai Lama on sanonut ”Jos haluat olla onnellinen, kehitä myötätuntoa”.

Ps Myötätunto on taito, jota voi harjoitella. Mikä on se kohtaaminen, jossa sinä voisit harjoitella tätä taitoa?

Back to top